Erinevus Eesti ja Soome hümni vahel seisneb selles, et Soome hümnil korratakse salmi lõpuosa, Eesti hümnil seda ei tehta. Kuna rootslased otsustasid salmi lõpuosa korrata, siis oligi kokkuvõttes tegemist Soome hümniga.

Lõpetuseks mängiti Toyota võidu puhul veel ka Jaapani hümni.