FIA plaanis Singapuri etapist keelustada tiimidel pilootidega auto telemeetriaandmete ja konkurentide sõitu puudutava info jagamise.

Auto sooritust puudutavad sõnumid on lubatud, kuid teiste sõitjate liikumist või enda piloodi sõidutehnikat puudutavat teemasid kommenteerida ei või.

Teemad, millest raadiosides peab selle hooaja lõpuni vaikima:

* Sõidutrajektoorid
* Kokkupuuted äärekividega
* Auto seadistus teatud kurvideks
* Teiste sõitjate sektoriajad
* Kiirus kurvides võrreldes teiste sõitjatega
* Käiguvalik võrreldes teiste sõitjatega
* Käiguvalik üldse
* Pidurduskohad
* Pidurdamise määr võrreldes teiste sõitjatega
* Pidurdamise määr või pidurite töö üldiselt
* Auto stabiilsus pidurdamise ajal
* Gaasipedaali kasutamine võrreldes teiste sõitjatega
* Gaasipedaali kasutamine üldse
* DRS-i kasutamine võrreldes teiste sõitjatega
* Igasuguse möödasõidu nupu kasutamine
* Sõidutehnika