„Kokkuleppemenetlus tähendab seda, et süüdistatav peab nõustuma talle ette heidetud kuriteo kvalifikatsiooniga ja peab nõustuma kokku lepitud karistusega. Kokkuleppemenetlus ei tähenda seda, et inimene peaks ennast süüdi tunnistama,“ sõnas Pern ERR Spordile.

„Prokuratuur saab enda hinnangu kokkuleppele öelda alles siis, kui kokkulepe on avaldatud kohtuistungil,“ lisas ta veel.

Kuna me räägime praegu kokkuleppemenetlusest, siis ma selle menetluse detaile avaldada teile ei saa. Ma ei saa avaldada ühtegi tõendit, ma ei saa avaldada Mati Alaveri seisukohta. Ja kõik need olulised asjaolud saame me avaldada kohtuistungil,“ märkis Pern, kes lisas, et ta ei saa avaldada ka Alaveri rolli rahvusvahelises dopinguvõrgustikus.