"Suhtleme igapäevaselt Austria prokuratuuriga ja vahetame infot. Kohe kui meile on selge, mida täpsemalt Austria kriminaalmenetlus hõlmab, saame teha otsuse, kas on otstarbekas jätkata asjaolude uurimine Austria menetluse raames või on mõistlik alustada eraldi menetlus Eestis," ütles riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Taavi Pern Delfile.

"Otsuse langetame lähipäevadel," kinnitas Pern.

Delfi küsimustele, mis puudutasid Austria poolt tulnud päringuid riigiprokuratuurile, Pern vastata ei saanud. "Paraku ei ole meil käesoleval ajal võimalust kommenteerida Austria kriminaalmenetlust. Saame aga öelda seda, et Eestis ei ole käesoleval ajal menetlustoiminguid läbi viidud," kinnitas juhtiv riigiprokurör.

"See, kas ja milliseid toiminguid prokuratuur plaanib läbi viia sõltub eelkõige sellest, mis otsuse langetame lähipäevil menetluse alustamise osas," sõnas Pern.