"Prokuratuur toetab igati ausat sporti ja toetame igati diskussiooni dopingu tarvitamise kriminaliseerimise üle, kuid peame oluliseks rõhutada, et iga uus kuritegu peab olema põhjalikult analüüsitud, et vältida ülekriminaliseeritust ja segadust õigussüsteemis," teatas Taavi Pern Eesti Päevalehele ja Delfile.

"Lisaks ei saa diskussioon peatuda vaid ravimite kui dopingu tarvitamise teemal, vaid otstarbekas on analüüsida, kas dopinguteemaga on seotud ka teisi küsimusi, mida õiguslikult tuleks lahendada. Sinna võivad kuuluda näiteks tehniline doping jalgrattaspordis või muud võimalused organismiga manipuleerida, nt geenitehnoloogia. Lisaks peame oluliseks viia läbi ka rahvusvaheline õiguslik analüüs, et näha, kuidas teised riigid on dopingu tarvitamist kriminaliseerinud," lisas Pern.