Lahingud Team Haanjasse koondunud lõviosa koondislaste ja alaliidu vahel on tänavu ägenenud. Selle tulemusel on sportlased keeldunud allkirjastama lepingut suusaliiduga. Põhjus: alaliit ei suuda nende tegevust finantseerida ja esitab vaid nõudmisi.

Nüüd asus sõtta ka Team Haanja peasponsor, ehitusfirma Merko omanik Toomas Annus, kes nõuab suusaliidu presidendile Andreas Laanele läkitatud kirjas koondise peatreeneri Jaanus Teppani vallandamist ning nelja juhatuse liikme tagasiastumist.

Alljärgnevalt avaldame Annuse kirja täismahus. Lühend TH märgib seal Team Haanjat.

Tere

Olen rääkinud sportlastega ja ühised seisukohad on järgmised:

1. TH katab kõik oma sportlaste ettevalmistus- ja võistluskulud, kokku ca 300 000 eurot

2. Arvestades kujunenud praktikat, et Suusaliit ei ole suutnud sel aastal tagada hooldemeeskonna mõistlikku töökorraldust, võtab TH alates 01.01.2017 kõik hooldemeeskonnaga seotud kulud oma kanda ilma Suusaliidu vahenduseta. Hooldemeeskonna logistika otsustab Anti Saarepuu koos hooldepealiku Raul Seemaga.

a) TH ei kata hooldetiimile tehtud kulutusi kuni 31.12.2016

b) Suusaliit tasub TH-le sportlaste hoolde eest vastavalt kuludele sportlaste osas, kes ei ole TH liikmed (Peeter Kümmel)

3. Arvestades seda, et TH kannab kõik sportlaste ettevalmistus- ja võistlustel osalemise kulud, tuleb Suusaliidust kanda EOK vastavad ettevalmistustoetused TH arvelduarvele

a) Triin Ojaste D-kategooria toetus

b) Karel Tammjärve ja Marko Kilpi ROK Olympic Solidarity Stipendium

4. Loodetavasti on ka Jaanus Teppan ise aru saanud oma mõttetutest reisidest Suusaliidu kulul ja astub oma ametist tagasi hiljemalt 01. jaanuarist 2017.a. Juhul kui ta seda ei tee, esitame taotluse EOK-le treeneri palga ebasihipärase kasutamise lõpetamiseks.

a) Peatreeneri funktsioon on arusaamatu.

b) Peatreener ei treeni ühtegi koondise liiget.

c) Peatreener on korduvalt broneerinud treeninglaagriks kehvade olmetingimustega majutuse või broneerinud võistlustel majutuse ebamõistlikult kaugele staadionist.

d) ESL hoole ei saa peatreenerilt sportlaste kohta infot, kuna peatreener ei valda seda.

e) Konkreetne näide peatreeneri arusaamatust käitumisest: pärast Davosi MK etappi soovis jätta hooldemeeskonna 3 päevaks Davosi ilma ühegi sportlaseta aega veetma. Samal ajal on 8 ESL koondislast 1h autosõidu kaugusel Livignos laagris.

f) Praeguses olukorras on ebamõistlik kulutada vahendeid ilma funktsioonita peatreenerile: palk, reisid MK-dele, majutus MK-del, muud kulud.

g) Tegelikku peatreeneri funktsiooni täidab Anti Saarepuu: korraldab MK sportlaste treeninguid, koostab treening- ja reisiplaane.

h) Meedia suhtleb Anti Saarepuuga, kes on sportlaste tegelik treener.

5. Suusaliidu juhatusest peavad lahkuma sportlastele ja ala arengule vastutöötavad isikud, nende liider Kaspar Kokk (mis on tänaseks kokkulepitud), aga ka koosolekul sportlaste võistlemist takistavad juhatuse liikmed Reet Hääl, Tõnis Pohla ja Ago Markvardt. Nende jätkamisega me ei saa nõustuda.

a) Esinemine rahvusvahelisel areenil on Suusaliidu põhikirjaline eesmärk, sellele vastutöötamine on lubamatu

b) Psühhoterror sportlaste suhtes enne igat MK etappi on kuritegelik suusatamise suhtes

6. Palume selget vastust, kas ja milline summa uuel aastal laekuvatest “katuserahadest” tuleb TH-le?