EJLi soovitused jalgpallitreeningute korraldamiseks õues

Üldinfo:

 • 27. aprillil 2020 otsustas vabariigi valitsus lubada piiratud tingimustes treeningutega alustamist 2. maist 2020
 • Iga jalgpalliväljaku kasutamiseks tuleb määrata vastutav isik, kes koordineerib tegevusi antud väljakul ja kelle kontaktandmed on avalikud.
 • Treeningtegevuse eest vastutaval isikul on kohustus informeerida kõiki treeningutel osalejaid ja lastevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.
 • Jalgpalliväljak on avatud vastutava isiku (sõltuvalt omandivormist kas kohalik omavalitsus või klubi) sätestatud aegadel.
 • Väljakule tohivad siseneda ainult treeningtegevuse eest vastutavad isikud (treenerid) ja mängijad.
 • Kogu tegevuse vältel peab olema desinfitseerimisvahendite kättesaadavus tagatud kõikidele osalejatele.
 • Et vältida segadusi ja inimeste kogunemist, on kohustuslik määrata igale 10-liikmelisele rühmale täpne treeningu ja kogunemise aeg ning koht.
 • Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt, ning järgida tuleb 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet).
 • Arvestades kahe meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt neli ruutmeetrit inimese kohta. Nõue kehtib ka siis, kui samal jalgpalliväljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.
 • Kuni U15 vanusegruppides kasutatakse minimaalselt ¼ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest.
 • U16 kuni U19 vanusegruppides kasutatakse minimaalselt ⅓ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest. Terviseamet soovitab kõrge intensiivsusega tegevuste puhul hoida distantsi 20 meetrit.
 • Täiskasvanute gruppides kasutatakse minimaalselt ½ väljakust. NB! Kehtib 2+2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest. Terviseamet soovitab kõrge intensiivsusega tegevuste puhul hoida distantsi 20 meetrit.

Enne treeningule saabumist:

 • Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.
 • Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne).
 • Vastutaval isikul on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.
 • Tualettruumide kasutus on piiratud, arvesta sellega enne treeningule tulemist.
 • Saabu treeningule treeningvarustuses (riietusruumid on suletud).
 • Enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed.

Saabumine staadionile:

 • Iga grupi staadionile saabumise aeg peab olema kirjalikult paika pandud vastutava isiku poolt ja see info osalejatele edastatud.
 • Lapsevanem, kes toob lapse staadionile, peaks lahkuma treeningu ajaks staadioni territooriumilt, vältimaks lastevanemate grupilist kogunemist staadioni ümbruses treeningute ajal.
 • Saabudes staadionile on keelatud kätlemine, kallistamine jmt otsesed kontaktid.
 • Lõppeva ja algava treeningu vahel peab olema vähemalt 15 minutit selleks, et jääks piisavalt aega eelmisel grupil väljakult lahkuda, inventari puhastamiseks ja uue treeningu ettevalmistamiseks.
 • Osalejad saabuvad treeningule paika pandud ajaks (mitte varem!) ja on kohustatud järgima 2+2 reeglit ka väljakule pääsemist oodates.
 • Soovituslik on staadionile saabumisel ja lahkumisel kasutada erinevaid sissepääse, mis on vastavalt tähistatud ja mille osas on eelnevalt saadetud info.
 • Soovituslik on tähistada ala isiklike asjade hoiustamiseks (jalgrattad jms).

Treening:

 • Treeningute läbiviimiseks peavad iga grupi kasutuses olevad väljaku osad olema vastutava isiku poolt eelnevalt paika pandud ja osalejad sellest informeeritud.
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalust.
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke treeningvahendeid, mille järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.
 • Treeningutel osalejatel on kohustuslik kasutada isiklikku varustust (joogipudel, massaažirull, võimlemismatt, kummilindid jne).
 • Soovituslik on kasutada isiklikku palli.
 • Võimalusel vältida ühiskasutatavate vestide kasutamist.
 • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.

Treeningu lõpp:

 • Treeningu lõpus treeningvarustuse kokku korjamine on iga grupi vastutava isiku (treener) kohustus.
 • Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõpus on vastutava isiku (treener) kohustus.
 • Treeningul osalejate väljakult lahkumisel 2+2 reegli täitmise tagamine on vastutava isiku (treener) kohustus.

Nõuded ja soovitused treeneritele:

 • Oluline on jalgida kätehügieeni: kasutada tuleb desinfitseerimisvahendit või võimalusel (kui on sellised tingimused vabas ohus) pesta käsi voolava sooja vee ja seebiga. Käte desinfitseerimisvahend tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta.

Treeningute ettevalmistamisel mõtle läbi:

 • Mis vanuses ja tasemel on mängijad
 • Mis on treeningu eesmärk
 • Kui suur on konkreetne treeninggrupp tegevuste alguses
 • Kuidas tagada tegevuste kaigus 2+2 reegli täitmine
 • Kindlad juhised tagamaks 2+2 reegli täitmine
 • Mängijate liikumine ühest harjutusest teise

Soovitatud on:

 • Kasutada ringtreeninguid või treeninguid jaamades
 • Tegevused arendamaks individuaalset meisterlikkust
 • Keskenduda palliga tegevustele

Tungivalt soovituslik vältida järgnevaid tegevusi:

 • Kätega palli puudutamine
 • Peaga palli mängimine
 • Järjekorras ootamine (ka kahe meetri nõuet täites)

Küsimused:

 • Treeningute läbiviija määrab osalejatele ja lastevanematele kontaktisiku, kelle poole on võimalik küsimuste korral pöörduda.