EJLi kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik sõnab, et veebilahendus (Google classroom) on pakkunud uutele huvilistele paindliku viisi reeglitega tutvumisel. „Enam kui 50 uut kohtunikku on kursust alustanud ning praeguse eriolukorra ajal on e-õpe ainus lahendus. Olgugi, et osalejate töö- ja elukorraldus on erinev, siis enamus tulevastest kohtunikest on siiski leidnud aja ülesannete lahendamiseks.

Koolituse esimene faas lõpeb 26. aprillil. Selle aja sisse jääb lisaks iseseisvale õppele ja erinevate testide ja ülesannete täitmisele ka videosilla vahendusel grupiarutelud meie tippkohtunike ja -abikohtunikega,“ lausus Kaasik.

Kursuse esimene faas lõpeb reaalse kogunemisega praktika teostamiseks, kuid arusaadavalt pole hetkel vastavaid kuupäevi paika seatud. „Kõige mõistlikum on oodata, mil olukord normaliseerub ja seejärel lepime osalejatega aja kokku,“ lisas ta lõpetuseks.