EJL andis pärast puuduste avastamist nii Legionile kui ka Järvele esmalt tähtaja, et nad viiksid oma tegevuse kooskõlla litsentseerimiskorras paika pandud finantsreeglitega. Nii Legioni kui Järve klubi rikkumine seisnes selles, et mängijatele ei makstud korrektselt töötasu. Kuna novembri alguseks olid puudused likvideerimata, siis saatis litsentsikomisjon asja edasi distsiplinaarkomisjonile.

Distsiplinaarkomisjon otsustas karistada Legionit tingimisi keeluga registreerida teistest jalgpalliliitudest tulevaid mängijaid kolmel järgneval ülesandmisperioodil. Katseaeg kestab kuni 31. detsembrini 2021. Vastavalt litsentsikomisjoni otsusele peab klubi puudused likvideerima hiljemalt 17. jaanuariks 2020.

JK Järvet karistas distsiplinaarkomisjon keeluga registreerida teistest jalgpalliliitudest tulevaid mängijaid kahel järgneval ülesandmisperioodil. Vastavalt litsentsikomisjoni otsusele peab klubi puudused likvideerima hiljemalt 17. jaanuariks 2020.