Tabamuse autoriks märgiti Maciej Sliwa, ent liiga suurt uhkust ta oma värava üle ilmselt ei tunne...