Šveitsi koondis kohtub eelseisvas koondiseaknas Gruusia ja Taaniga.