Kellele ühised sit..mised meeldivad, neile on staadioni WC-d muidugi õnnistus. Vaheseinu tualettides pole. Ju oli seinu kusagil mujal rohkem tarvis. Nähtav pilt on tehtud ühe koristaja poolt, kes selle sotsiaalvõrgustikku üles riputas.

Mõistagi läks asi kihama.

Nüüd on ehitaja lubanud, et vaheseinad ikkagi tulevad. Et vaheseinad olid tualettidesse nii või naa mõeldud, aga neid lihtsalt polnud jõutud veel paigaldada.

Juba õige pea, 21. aprillil peetakse uuel staadionil esimene kontrollmäng. Loodetavasti ei ole vaheseinu selleks ajaks veel tekkinud ja pealtvaatajad saavad nautida ühist asjatamist.