Ajavahemikus 6. juuli kuni 12. juuli viidi üle 2000 inimese seas läbi koroonaviiruse testimine, kust saabus ühe inimese positiivne tulemuse.

Premier League avaldas uudise pressiteatena. “Saame kinnitada, et ajavahemikus 6.-12. juuli korraldatud koroonaviiruse masstestimine andis 2071 inimese seast ühe positiivse vastuse.”

Premier League on korraldanud nüüdseks 13 testimist, kust on selgunud 20 positiivset tulemust. Koroonaviirust on kontrollitud nii mängijate kui ka taustajõudude seast.

Nagu ka varem, ei avaldanud Premier League seekordki nakatunud isiku kohta infot.