Teemaks tulevad:

  • Millised on olukorrad, kus sportlane jõuab dopinguni
  • Millised psühholoogilised oskused aitavad dopingu tarvitamist vältida ja millised seda soodustavad?
  • Millised ühiskonnanähtused ja treeningukeskkonna omadused muudavad sportlase dopingu tarvitamise suhtes haavatavamaks?
  • Millised on sportlase karjääri kõige ohtlikumad ajad, millal võib ahvatlus kõige suurem olla?
  • Kuidas jääda endale kindlaks ja mitte minna libedale teele?
  • Mida saab iga sportlane, treener ja lapsevanem teha, et dopingutarvitamise ahvatlust vältida.

Spordipsühholoog Aave Hannus kirjeldab veebiseminari selliselt: „Pikka aega on dopinguvastase võitluse tuumaks olnud karistustega heidutamine ja patuste kinninabimine pärast seda, kui kahju on spordile tegelikult juba tekitatud. Uuemad suunad otsivad kindlamaid ennetusmeetmeid dopingutarvitamise psühholoogiast. Meie veebiseminar avab dopingu kasutamiseni jõudmise teekonda ja püüab osutada nendele ristmikele, millelt saab puhtaks jäämise teeotsale pöörata.“

Veebiseminar on jälgitav SA Noored Olümpiale Facebook’i lehelt 14.10 kell 16:00.