* Renoveerime ja laiendame koostöös kohalike omavalitsuste ja erasektoriga riigi spordirajatiste võrku. Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja liikumisradade võrgustike loomisel ning multifunktsionaalsete aastaringselt kasutatavate spordiväljakute, sh jalgpalli sisehallide rajamisel;

* Seisame ausa mängu põhimõtete ja järgimise eest ning võitleme kokkuleppemängude ja dopingu vastu;

* Iga laps peaks päevas vähemalt 60 minutit aktiivselt liikuma. Toetame valikainena spordi pakkumist kooliprogrammi loomuliku osana ja jätkame ujumise algõpetust;

* Tagame toetuse andekatele noorsportlastele ning nende treeneritele;

* Peame oluliseks jätkata Eesti Olümpiakomitee programmi "Team Estonia";

* Jätkame riikliku treeneritoetuse programmi ning kohtunike toetamist;

* Loome riikliku invaspordi toetusprogrammi, mis annaks harrastajatele ja sportlastele suuremad võimalused treeninguteks ning osalemiseks nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel võistlustel;

* Toetame rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamist Eestis.