Sellest hoolimata paneks ta oma tegevusele hindeks nelja, kuid nendib, et ühiskonna ootuste põhjal tuleb ilmselt leppida koolipoisi kolmega. „Inimesed ootasid, et tuleb president, kes toob raha, teeb seda ja teist... aga ma ütlesin kohe, et olen presidendina täitevkomitee koosolekute juht. Ma ei ole EOK-s tegevtööl, vaid teen nii palju, kui saan,” selgitab Sõõrumaa. „Igapäevastes asjades pean vaatama EOK tegevjuhtkonna poole, kust peaks tulema ilmselt rohkem initsiatiivi. Peasekretär Siim Suklese meeskonnas on potentsiaali, kuid seni pole seda kõike ära kasutatud.