"Eesti Rahva Muuseum, sajandi ehitus, avatud aga... Tohutu pind ning pole spordist, spordisangaritest, edulugudest ja rahva südamesse läinud saavutustest jälgegi. Praegune aasta on Paul Kerese aasta, Keres on sajandi sportlane... Ei midagi. Olümpia ajaloos on Kristjan Palusalul oma koht, muuseumis ei jätkunud kohta... Või mõistust... Või mõistmist," kirjutas Sukles.

Delfi ja Eesti Päevaleht andis vastulauseks sõna ERM-ile, kelle avalike suhete juht Kaarel Tarand ei pidanud võimalikuks Suklese arvamust kommenteerida.

"Muuseum ei pea sugugi võimalikuks iga arvamust ühekaupa kommenteerida, sest poleks õige püüda inimeste arvamusi tingimata muuseumi omade sarnaseks sundida ning ega igaühega eraldi polemiseerimiseks pole ka piisavalt inimesi siin palgal," vastas Tarand.

"Näitus on tervikloominguna inimeste ees ja me loodame, et igaüks leiab seal väljapandu hulgast palju huvitavat, harivat ja kasulikku. Eesti muuseumivaldkonnas on välja kujunenud ka tööjaotus ja spetsialiseerumine ning nii näiteks on sporditeemadele pühendatud terve spordimuuseum."

"Me oleme muuseumis teadlikud näituste loomahakkamise algusest saadik, et väga paljud esemed, teemad jne ei mahu näitustele, aga kõik me teeme piiratud ressursside tingimustes valikuid ja kompromisse. Muuseumi ekspositsioonis näiteks on välja pandud vähem kui üks protsent kõigis kogudes leiduvatest museaalidest. Eesti Rahva Muuseum loodab, et kõik inimesed, kes külastavad meie uusi püsinäitusi, saavad neist innustust kõigis Eesti muuseumides üha tihedamaks käimiseks. Summaarselt leidub me muuseumides kõik vaimu toitmiseks vajalik," lisas Tarand.