Lapsevanematel on vaieldamatult tugevaim mõju oma lapse arengus, suhtumise ja maailmapildi kujunemisel, millest tulenevalt uuris P&G, kuidas lapsevanemad suhtuvad aktiivsetesse eluviisidesse ja kuidas nad lapsi selleks innustavad. Online-uuringus osales pea 500 inimest vanuses 25-50 üle Eesti. Uuringu tulemused näitasid, et lapsevanemad küll räägivad oma lastega sportlike ning tervislike eluviiside olulisusest (73%) ja innustavad lapsi spordiga tegelema, kuid kõigest 46% lapsevanematest veedab vaba aega lastega sportlikult.

Uuringust selgus, et lastega veedetakse aktiivselt vaba aega väga mitmel erinevaid moel. 60% vastanud lapsevanematest mainisid jalutamist, populaarsed ka jalgrattasõit (20%) ja ujumine (22%). Üldistavalt võib öelda, et aktiivsetel lapsevanematel on ka aktiivsemad lapsed, siiski märgiti mitmeid teisi võimalusi vabaaja veetmiseks lastega – 53% vanematest nimetasid koos mängimist, 34% koos televiisori vaatamist, 22% raamatu lugemist või õppimist.

Enam kui pooled küsitlusele vastanute lastest tegelevad regulaarselt mõne spordialaga lisaks koolis toimuvatele kehalise kasvatuse tundidele. Kõige populaarsemaks spordialaks osutus jalgpall ja ujumine, kuid märgiti ka mitmeid teisi spordialasid nagu korvpall, kergejõustik, iluvõimlemine ja -uisutamine, võistlustants, suusatamine, võrkpall, tennis, lauatennis, judo, karate jne.

Siiski on pigem tõusev trend vaba aega sisustada tegevustega, mis ei toeta laste ja noorte füüsilist arengut – üha enam veedetakse aega koos vanematega teleri ees ning arvutimänge mängides. See on mitmel pool kujunenud tähelepanuväärseks küsimuseks, millele P&G tahab tähelepanu juhtida, algatades olümpia-aastal kaks erinevat programmi („Aita toetada tulevasi Eesti olümpialasi“ ja „Emade toetaja“) edendamaks noorte sporti ning juhtimaks tähelepanu laste ja noorte füüsilise tegevuse olulisusele.