38-aastane Meeke on alati olnud avariidele aldis - seda tõestab ka video, kuhu on kokku kogutud põhjaiirlase kõik äpardused aastatel 2001-2016!