Mäletatavasti oli Mehhiko ralli punktikatse viimases osas korraldajate poolt rajale kunstlikult kergetest plokkidest tekitatud šikaan, mille Ogier plokke rammides "otseks sõitis". Kuigi punktikatse trassi esimesel läbimisel talitasid samamoodi mitu sõitjat, keda selle eest ei karistatud, siis otsustasid korraldajad Ogier'd ajaliselt trahvida, mistõttu kaotas prantslane talle esialgu antud neli lisapunkti.

Kohtunike otsuses oli kirjas, et enne selle tegemist kuulati üle nii Ogier kui kaardilugeja Julien Ingrassia ning ka M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson. Ogier olevat sealjuures väitnud, et võrreldes eelviimase katsega oli šikaani asetus pisut muutunud, kuid see väide lükati fototõestusega ümber ning prantslasele määrati kümnesekundiline ajatrahv.

Otsus avaldas ka selle, et Ogier olevat pärast eelviimast katset šikaans "otseks sõitmise" kohta võistluste juhilt (clerk of the course) aru pärinud ning saanud vastuseks, et sellise rikkumise korral pöördutakse kohtunike (stewards) poole.

Ogier ja M-Sport kaebasid otsuse Rahvusvahelise Autospordiliidu (FIA) apellatsioonikomisjoni edasi ning seal alles hakatakse asja arutama: FIA kodulehel on kirjas, et sellekohane istung toimub apellatsoonikohtus Pariisis 4. mai hommikul. Otsus tehakse teatavaks kohe pärast istungi lõppemist.

Kui kohus otsustaks Ogier'le punktid tagasi anda, mängiks see olulist roli ka MM-sarja üldseisu osas: vahet Thierry Neuville'iga suurendaks kohtunike Ogier'd toetav otsus viie punkti võrra, vahet Ott Tänakuga nelja silma võrra.