Kaalumisel oli ka variant, et edaspidi saaks asetuse vaid 16 mängijat, ent see heakskiitu ei leidnud.

ITF-i komisjon kogus aasta jooksul reformimise plaanile igakülgset tagasisidet. Erinevad osapooled (eelkõige mängijad ja teleülekannete õiguste omanikud) planeeritavas muudatuses suurt efekti ei näinud ja nii minnakse vähemalt tuleval aastal senist rada mööda.

Samas anti mõista, et antud teema juurde pöördutakse tulevikus kindlasti tagasi.