Kaine mõistus ütleb, et toetada tuleks neid, kellel on mingidki uuenduslikud mõtted. Üha uuesti ja uuesti põrunud sportlastele võimaluse andmine olukorras, kus kõik teavad, et sealt midagi ei tule, tuleks lõpetada!