Kui Eesti korvpallipublik tunneb siirast heameelt Maik-Kalev Kotsari (20) ja Rauno Nurgeri (23) USA üliõpilasliigas NCAA tehtud edusammude üle, siis lõunanaabrite lätlastega võrreldes oleme korvpallitalentide „tootmises” kordi vähem produktiivsed.