Võttepaikadeks osutusid väravapostid, väravavõrk, fännitribüün ja väljakumuru, rekvisiitidena läksid käiku pallid ja kohtunike viled.